Fungování sboru

O život a fungování sboru se starají zástupci volení na 6 let při výročním sborovém shromáždění (tzv. staršovstvo). Staršovstvo si volí svého předsedu (t.č. farář Jan Jun) a kurátora (t.č. Bohuslava Koukalová), příp. další (místokurátor, pokladník, hospodář).

6.6. 2021 byl na další období zvoleno toto staršovstvo: Lydie Cahová (místokurátorka), Jiří Chyba, Alena Kotounová (pokladní),   Bohuslava Koukalová, Josef Mejzlík,  Miroslav Nevrkla, Helena Peštálová, Jiří Šabacký , Miroslav Veškrna,  Jaromír Voda, Jiří Voda, Josef Voda (hospodář).  Náhradníkem byl zvolen Luboš Novotný.

Statutárními zástupci sboru (tedy sbor zastupují v právních záležitostech) jsou farář a kurátor (ka).

Sbory ČCE jsou tedy  spravovány demokraticky, důležité ovšem je, aby se to dálo v Kristově duchu, duchu vzájemné služby a pokory.