Fungování sboru

O život a fungování sboru se starají zástupci volení na 6 let při výročním sborovém shromáždění (tzv. staršovstvo). Staršovstvo si volí svého předsedu a kurátora, příp. další (místokurátor, pokladník, hospodář).

6. 6. 2021 bylo na další období zvoleno toto staršovstvo: Bohuslava Koukalová (kurátorka), Lydie Cahová (místokurátorka), Jiří Chyba, Alena Kotounová (pokladní), Josef Mejzlík,  Miroslav Nevrkla, Helena Peštálová, Jiří Šabacký , Miroslav Veškrna, Jaromír Voda, Jiří Voda, Josef Voda (hospodář). Náhradníkem byl zvolen Luboš Novotný.

Statutárními zástupci sboru (tedy sbor zastupují v právních záležitostech) jsou farář(ka) a kurátor(ka).

Sbory ČCE jsou tedy  spravovány demokraticky, důležité ovšem je, aby se to dálo v Kristově duchu, duchu vzájemné služby a pokory.