O nás

"kostel"Evangelický sbor v Horních Vilémovicích se ustavil již roku 1783, dva roky po vydání Tolerančního patentu. Vzniklo tak původní centrum evangelíků na Třebíčsku. Do Vilémovic se k bohoslužbám scházeli evangelíci z širokého okolí – od Kralic k Jihlavě, od Velkého Meziříčí až k Moravským Budějovicím.  Neváhali každý týden obětovat několik hodin usilovného pochodu, aby měli možnost účastnit se bohoslužeb. Později začaly vznikat v okolí kazatelské stanice patřící pod hornovilémovický sbor, ze kterých po čase vznikly samostatné sbory (Třebíč, Velké Meziříčí). I tak je náš sbor poměrně diasporní:  má  kolem 200 členů v řadě obcí v okolí (např. Batouchovice, Benetice, Bochovice, Čechtín, Červená Lhota, Horní Heřmanice, Horní Vilémovice, Hluboké, Hroznatín, Oslavička, Přeckov,  Věstoňovice atp.). Kazatelská stanice je  v Kralicích. Sbor patří do horáckého seniorátu.

Vilémovický sbor je   sbor tradiční s historií sahající opravdu  hluboko (viz historie sboru). Jsme za své kořeny vděční.  Zároveň si uvědomujeme, že nestačí pouze bezmyšlenkovitě opakovat to, co bylo kdysi. Nejsme a nechceme být skanzen.  Evangelium (česky: dobrá zpráva, zpráva o Boží lásce pro celý svět)  nás vyzývá k tomu, abychom si kladli otázky a hledali odpovědi právě v dnešním složitém světě.  Být křesťanem znamená následovat Ježíše  Krista  právě dnes. 

"Křesťanská víra je odvaha k životu a smrti. S Kristem je ukřižována a s ním vstává z mrtvých.

Víra v Krista dává právo přijímat sám sebe kladně i navzdory vině.

Víra v Krista zavazuje pěstovat lásku ve světě bez lásky.

Víra v Krista dodává odvahu nevzdávat se, i když je všechno beznadějné".

(Gerd Theissen: Poeticko-kritický katechismus, Praha 2017)

 

Pro křesťanství je důležité žít ve společenství. Každý bez rozdílu je zván do společenství  našeho sboru.