Kontakt

Adresa: farní sbor ČCE v Horních Vilémovicích 31,  675 07 Čechtín

e-mail: horni-vilemovice@evangnet.cz

IČO: 73632317
Číslo účtu: 195 451 142 /0300

administrátor: Filip Boháč  (tel. + 420 604 169 503), farář v Třebíči

kurátorka: Bohuslava Koukalová (tel. 723 343 375)