Historie

Třebíč a její okolí měla významnou protestanskou minulost a byla také důležitým střediskem Jednoty bratrské. Po porážce protestantských stavů v bitvě na Bílé hoře r. 1620, kdy se museli protestanti v českých zemích své víry buď vzdát, nebo odejít ze země, se evangelíkům v Třebíči podařilo ještě několik let udržet. Nakonec však velká část odešla do exilu a ti, kteří zůstali (převážně nevolníci), se uchýlili na odlehlá místa (jakým byly např. Horní Vilémovice). Navzdory vyhledávání úřady a pronásledování přežívali jako „tajní evangelíci“ až do roku 1781, kdy byl vydán Toleranční patent, který umožnil vystoupit z ilegality.

Toleranční patent dovoloval přihlásit se ke dvěma protestantským církvím, povoleným v rámci Rakouska (buď vyznání luterského, nebo reformovaného). Evangelický sbor v Horních Vilémovicích se ustavil roku 1783 a přihlásil se k vyznání reformovanému. Vzniklo tak původní centrum evangelíků na Třebíčsku a širokém okolí. Prvními kazateli se stali duchovní z Maďarska.

V letech 1784–1788 byla v Horních Vilémovicích postavena reformovaná toleranční modlitebna s valbovou střechou, pokrytou dřevěným šindelem. V roce 1902 k ní byla přistavěna věž s hodinami a zvony. V interiéru je zachováno tradiční uspořádání mobiliáře typické pro reformovaný sbor. Nachází se zde kazatelna z roku 1812 s tabulkou na čísla písní, polygonální ohrádka kolem stolu Páně, křtitelnice a historické lavice, mezi nimiž jsou dvě ozdobné z r. 1817.

Do Vilémovic se k bohoslužbám scházeli evangelíci z širokého okolí - od Kralic až k Jihlavě, od Velkého Meziříčí až k Moravským Budějovicím. Neváhali každý týden obětovat několik hodin usilovného pochodu, aby se účastnili bohoslužeb. Později začaly vznikat v okolí kazatelské stanice, ze kterých po čase vznikly samostatné evangelické sbory (Velké Meziříčí, Třebíč, Jihlava s kazatelskou stanicí ve Střížově).

 

Dějiny sboru  datech

(z publikace Josef Brodský: Pamětihodné události církve evangelické v Horních Vilémovicích, rukopis 2000, vypsala Marta Procházková, celá publikace J. Brodského ke stažení dole)

 • 1719 prozrazené tajné bohoslužby v noci u svobodníka Nečase, 1721 zatčeni, 1734 hon na kacíře

 • 9. 6. 1782 – vrchnostenský úřad v Třebíči schválil místo na modlitebnu, dokud nebude postavena, vyhlédnuta místnost v Odpovídalově dvoře, pastor bydlet v chalupě č. 11, pro učitele bludaři nějaký byt vyhledají

 • 1783 bohoslužba v domě Jaši

 • 1783 93 rodin HV /panství Velké Meziříčí, Třebíč, Brtnice, Puklice/, diskuse AV a HV

 • 1784 - 1792 kazatel z Uher ŠTĚPÁN VASSARHELY

 • 1784 – 88 stavba chrámu /kámen skládaný na hlínu, trámy, šindel/

 • 1789 kalich a patena od hraběnky ze Sedmihradska….

 • 1793 - 1975 JAKUB THEOFIL ŠTĚTINA

 • 1794 fara u kostela /spory o pozemek/

 • 1796 - 1798 ANTONÍN ŠTORCH

 • 1796 dva dukáty na opravu chrámu a fary

 • 1798 - 1800 JOSEF GERŽA 

 • 1799 zřízen hřbitov /neznámo kde/, na žádost katolíků zakázán, nový 1856

 • 1801 - 1806 JAN FABRI

 • 1804 splaceny dluhy ze stavby kostela

 • 1804 mosazný pozlacený kalich – mládež sbírka

 • 1807 - 1810 MATĚJ HYKL

 • 1810 - 1812 JOSEF JANKO  

 • 1812 kostel na větším díle nově šindelem pokryt

 • 1812 dva zámožní mlynáři darovali novou kazatelnu a stůl Páně

 • 1813 - 1832 JAN VAVRUŠKA

 • 1813 místo děravého nový bílá tažený ubrus na přikrývání stolu Páně

 • 1813 darovaný dykytový šátek růžové barvy na přikrývání posv. nádobí

 • 1814 darovaná cínová konev na víno

 • 1815 bílý komrlůchový šátek

 • 1817 mlynář Dobrovolný a jeho bratr dovezl truhláře Josefa Fabryho, aby pro jejich rodiny stolice udělal, zároveň pavlače přiopraveny a otáflovány

 • 1817 kamenné dlažby kolem stolu Páně, dříve kdosi slíbil cihly, dohodnuto cihly pod lavice a chodníky

 • 1832 - 1863 JAN VOŠKRDA

 • 1863 - 1894 KAREL ŠVANDA

 • 1863 Bible

 • 1885 důchodní Františka Prokopová odkázala na stavbu věže 1.000zl. /farář koupil domek/

 • 1898 - 1924 JAROSLAV URBÁNEK

 • 1899 pokryt kostel cementovou křidlicí

 • 1901 pokryta fara černým plechem

 • 1902 postavena věž, plány stavitel Wolf v Třebíči, současně dva zvony, věžní hodiny z Čáslavi, rozšířen chór o jedno křídlo, nátěr stropu a rozšířeného chóru, varhany

 • 1902 postavena za farou konfirmační síň pro mládež

 • 1907 věnovala p. Kadlecová na malbu chrámu se sloupy s řeckými hlavicemi

 • 1907 nová betonová dlažba, natřeny lavice a dveře

 • 1909 postaven kostel v Třebíči

 • 1915 pomník Husa před kostelem

 • 1916 odebrán zvon Jeremiáš, odebrána měděná krytina věže a později i cínové píšťaly varhan

 • 1919 založena kazatelská stanice ve Velkém Meziříčí

 • 1931 – 32 postavena nová fara, stará zbouraná

 • 1927 - 1929 JOSEF ZÁVODSKÝ

 • 1933 - 1945 JOSEF BEDNÁŘ

 • 2. svět. válka odebrán druhý zvon

 • 1946 - 1962 JIŘÍ NEDVĚD

 • 1946 oprava fasády kostela, její nátěr, vymalování vnitřku v kostele, elektrický pohon varhan

 • 1970 - 1973 JIŘÍ PETŘÍK

 • 1973 - 1978 ILJA BURIAN

 • 1973 oprava fasády kostela a fary, koupeno harmonium

 • 1981 - 1986 JIŘÍ STANĚK

 • 1981 oprava ohradní zdi hřbitova, nová střecha márnice

 • 1981 - 2001 PAVEL KEŘKOVSKÝ

 • 2001 - 2010 LEONARDO TECA

 • 2012 rekonstrukce bytu na faře

 • 2013 - 2019 ALOIS NĚMEC

 • 2019 na faře bylo zabudováno tepelné čerpadlo

 • 2019 - 2022 JAN JUN

 • 2021 opravena střecha kostela a celková oprava kopule věže

 • 2022 kompletní oprava elektronstalace a instalováno vnitřní osvětlení kostela

 • 2022 opravena omítka kostela včetně nové fasády