Českobratrská církev evangelická v Horních Vilémovicích 

Bohoslužby v neděli od 9 hod.

(Kralice: 2. neděle v měsíci od 14 hod.)

farář: Jan Jun (tel. 723 724 694)

kurátorka: Bohuslava Koukalová

Kázání

Nedělat si z Boha blázny

Napsal uživatel admin dne So, 27/03/2021 – 22.15

„ Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě? Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí“ Ž 24

Bože,

Stojíme společně před tebou a děkujeme, že budoucnost s Tebou má smysl. A tak  díky tobě smíme  dál žít, těšit se z poznaného a svěřeného, z lidí okolo sebe. Přes to pachtění, smutky, konce a šmodrchance, které život ještě bude obnášet.

O žízni a prameni

Napsal uživatel admin dne Út, 02/02/2021 – 09.31

„Jako laň dychtí po bystré vodě, tak má duše žízní po tobě, Bože“. Ž 42,1

 

Bože,

ty jsi tvůrce života.

Od tebe i my život máme.

Pomoz nám, ať to není cesta do prázdna.

Pomoz nám, ať se vydáme za tvým hlasem,

ať hledáme pravdu a milosrdenství

Po úzké cestě

Napsal uživatel admin dne Út, 05/01/2021 – 09.49

Mt 7,13-14

„Vejděte úzkou branou, protože:

Prostorná je brána a široká je cesta, která vede do záhuby a mnozí tudy vcházejí.

Úzká je brána a těsná je cesta, která vede k životu a málokteří ji nalézají.“

 

Osvobození z posedlosti (Mk 5,1-20)

Napsal uživatel admin dne Út, 03/11/2020 – 12.19

Mk 5,1-20

„Kdo to jen je, že ho poslouchá i vítr i moře?“  - tato užaslá otázka  byla vyřčena právě poté, co  došlo k utišení bouře (předchozí oddíl), ve které se ocitli učedníci s Ježíšem na moři.   Příběh zaznamenal  zkušenost,kterou křesťané  učinili s Ježíšem.  Nejsme bezezbytku vydáni tomu, čeho se bojíme. Tomu, co se na nás, zdá se, valí.  Ježíš je v tom s námi, na jedné lodi.  A má moc, autoritu.

V bouři (Mk 4,35-41)

Napsal uživatel admin dne So, 24/10/2020 – 19.19

25.10. 2020

Vstupní slovo - Ž 93.4.: „Nad hukot mohutných vodstev, nad vznosné příboje mořské je vznešenější Hospodin na výšině.“

Píseň: EZ 182 (Pán Bůh je síla má)

Bože,

Děkujeme, že svět stále trvá. Že  stále trvají krásné a dobré věci,

přestože vše dobré je tak křehké,